HLÍNĚNÝ PUMPTRACK

VÝHODY

Mezi největší výhody patří rychlost realizace díla. Snadná změna trajektorie, tvarů a možnost variability s časem ocení zejména ti, kteří chtějí dráhu obměňovat dle cílové skupiny.

ÚDRŽBA

Hlína je základní materiál ke stavbě Pumptracku, její složení se vždy liší od lokality a tak mnohdy se potkáváme s velice rozdílnými vlastnosti. To sebou nese i různé periody údržby.

CENA

Hlíněná dráha, její cena se odvíjí od finálního povrchu. Nejideálnější povrch je drcený vápenec v jemné frakci, který je po pokrytí následně zalívám vodou a hutněn.
Cena se vždy stanoví dle aktuálního díla.

STUDIE

Nabízíme zpracování projektu přímo na míru. Součástí projektu je schůzka na místě samém, rozkreslení a zakomponování do žádoucího prostoru. 

ASFALTOVÝ PUMPTRACK

ÚDRŽBA

U asfaltového pumptracku se nelze bavit o údržbě, teda pokud vynecháme sekání trávy mimo profil dráhy. Lze tedy říct trošku z nadsázkou, že se jedná o bezúdržbový projekt.

STUDIE

Nabízíme zpracování projektu přímo na míru. Součástí projektu je schůzka na místě samém, rozkreslení a zakomponování do žádoucího prostoru. Finální 3D model pak představí Váš záměr tak, aby i odpůrci našli zalíbení v tomto sportu.

VÝHODY

Pumptrack s asfaltovým povrchem se vyznačuje jako velice odolný proti erozním vlivům. Cílová skupina je oproti hlíněnému značně široká. S oblibou dráhu používají koloběžky, longboardy, in-line…

CENA

Asfaltový povrch se řadí mezi dražší varianty finálního povrchu. Detailní zpracování zemních prací, dokonale zhutněný povrch a bezchybná pokládka to vše navyšuje cenu.  Opět zde neplatí žádné pravidla jak stanovit cenu a vždy se jedná o jednotlivý projekt.

TRAIL

ÚDRŽBA

Dráha, která je ideálně vyspádovaná a je zajištěn odtok vody ze srážek, nevyžaduje přehnano údržbu. Velmi důležitý faktor je zvolení finální vrstvy. Ta se vždy volí podle místních podmínek zdroje.

STUDIE, PROJEKT

Delší dráha vyžaduje detailní zpracování projektu, ale takřka pokaždé se při realizaci narazí na překážku, ať je to skála, či podzemní voda. Vždy se jedná o živý projekt.

VÝHODY

Traily se v poslední době velmi rozmohly a postupně se budují převážně v horských střediscích jako nahrážka za nezcela vydařené sněhové podmínky. Dráhu tohoto typu lze umístit prakticky kdekoliv, kde je dostatečný spád.

CENA

Jedná se o finančně náročnější projekty a to i za podmínky velké pomoci dobrovolníků. Podle délky trati a náročnosti terénu, jsme pak schopni odhadnout cenu celkového díla.